Chemia 1 DVD Otrzymywanie oraz właściwości pierw

59.90

EAN: N/A SKU: NAU21 Kategoria:

Opis

– DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz
spalanie metali i niemetali w powietrzu i w
tlenie – 7′ 00″
– DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku
węgla oraz badanie jego właściwości – 5′ 20″
– DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie
jego właściwości – 6′ 50″
– DP4 Elektroliza wody – 4′ 20″
– DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 2′ 50″
– DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8′20″
– DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie
jego właściwości – 9′30″
– DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego – 5′ 20″
– DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego
właściwości – 4′ 30″
– DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie
metali na wodę oraz badanie ich właściwości-12′30″
Nośnik: DVD

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i tlenie 7
Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości 5
Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości 7
Elektroliza wody 4
Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 3
Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8
Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości 10
Badanie właściwości kwasu azotowego 5
Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości 5
Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości 13

Dodatkowe informacje

Pracownie

Pracownia Chemiczna Laboratorium