Chemia 6 – DVD – Najważniejsze zastosowania pierwi

79.00

EAN: N/A SKU: NAU16 Kategoria:

Opis

– ZP1 Zastosowanie azotu i jego związków – 6′00″
– ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas
solny – 9′40″
– ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas
siarkowy – 6′45″
– ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas
azotowy – 6′20″
– ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenków
litowców i berylowców – 10′00″
– ZP6 Świat soli – 7′40″
– ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie
– 17′10″
– ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości
i zastosowanie – 9′00″
– ZP9 Produkcja szkła – 9′20″
– ZP1O Wielki piec – 5′00″
– ZP11 Zastosowanie metanu – 3′55″
– ZP12 Przeróbka ropy naftowej – 5′55″
– ZPl3 Fermentacja alkoholowa – 5′20″
– ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów
– 7′00″
– ZPl5 Produkcja margaryny – 6′50″
Nośnik: DVD

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Zastosowanie azotu i jego związków 6
Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas solny 10
Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas siarkowy 7
Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas azotowy 6
Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców 10
Świat soli 8
Niektóre surowce mieneralne i ich zastosowanie 17
Ditlenek krzemu, jego właściwości i działanie 9
Produkcja szkła 9
Wielki piec 5
Zastosowanie metanu 4
Przeróbka ropy naftowej 6
Fermentacja alkoholowa 5
Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów 7
Produkcja margaryny 7

Dodatkowe informacje

Pracownie

Pracownia Chemiczna Laboratorium