Chemia C – DVD – Doświadczenia chemiczne

79.00

EAN: N/A SKU: NAU10 Kategoria:

Opis

DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks
10`20„
– DS2 Właściwości benzenu – 11`00„
– DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych
alkilowych i arylowych – 19`50„
– DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli – 13`40„
– DSS Otrzymywanie i właściwości aldehydów – 11`30„
– DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów – 11`30„
– DS7 Aminy – 12`30„
– DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy – 6`40„
– DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu
i polimeryzacja monomeru – 5`50„
– D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji
10`00„
Nośnik: DVD

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks 10
Właściwości benzenu 11
Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowy 20
Reakcje charakterystyczne fenoli 14
Otrzymywanie i właściwości aldehydów 12
Otrzymywanie i właściwości ketonów 12
Aminy 13
Odróżnianie glukozy od fruktozy 7
Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryz 6
Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji 10

Dodatkowe informacje

Pracownie

Pracownia Chemiczna Laboratorium