Gramatyka dla najmłodszych

349.00

 Zawiera 44 tablice informacyjno – ilustracyjne formatu B-3 (na swych odwrotachzaopatrzone są w rzepy lub magnesy) przedstawiające wszystkiewprowadzone i wymagane przez program nauczania w klasach I-III części mowy, częścizdania i rodzaje zdań. I tak, naczerwonych tablicach znalazły się wiadomości o częściach mowy takich jak:-rzeczownik-czasownik-przymiotnik-przysłówek-liczebnik.Nakolejnych 3 niebieskich tablicach przedstawione zostały dwie części zdania:podmiot i orzeczenie (pojęcia, … Czytaj dalej Gramatyka dla najmłodszych

Czytaj dalej