Tropy stylistyczne

519.00

Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropówstylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową ikontynuowany w gimnazjum. Zakres prezentowanych tropów stylistycznych zostałograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie, przenośniai synekdocha. Wprowadzane terminy są definiowane w sposób przejrzysty dlaucznia, a więc taki, który pozwala na wyraźne rozróżnienie poszczególnychtropów, jako oddzielnych kategorii. … Czytaj dalej Tropy stylistyczne

Kup teraz Czytaj dalej