Profile gleb polskich- plansza dydaktyczna

Profile gleb polskich to przejrzysta plansza dydaktyczna prezentująca profile 6/ciu najczęściej występujących w Polsce gleb: płowej, bielicowej, brunatnej, mady rzecznej, rędziny oraz czarnoziemu.

Profile gleb na planszy są bardzo czytelne. Poszczególne warstwy przedstawiono w postaci opisanych bloków, począwszy od warstwy próchniczej a skończywszy na skale macierzystej co znacznie upraszcza wizualizację poszczególnych gleb,

Schematyczne opisy po lewej stronie definiują poszczególne warstwy, które składają się na całościowy obraz profilu glebowego. Po prawej stronie natomiast umieściliśmy krótkie notki na temat danej gleby. Zawierające uporządkowaną sekwencję podstawowych danych na jej temat takich jak:

Przydatność do celów rolniczych, krótki opis genezy gleby, występowanie. w Polsce i na Świecie, naturalna szata roślinna, wykaz najczęściej uprawianych roślin. Każdemu opisowi towarzyszy ciekawostka na temat danej gleby.

Notki informacyjne zwieńczone graficznie mini mapkami Polski z naniesionymi miejscami występowania danej gleby na terenie naszego kraju.

Bloki informacyjne dotyczące poszczególnych profili nie zostały ułożone przypadkowo lecz od lewej do prawej i od góry do dołu pojawiają się w sekwencji od najczęściej występującej w Polsce gleby płowej /lewy górny róg planszy/ a skończywszy na rzadko występującym czarnoziemie; prawy dolny róg planszy.

Frekwencyjności występowania danej gleby na obszarze Polski, dodatkowo została zwizualizowana procentowo. Po nazwie gleby stanowiącej tytuł każdego z bloków informacyjnych, pojawia się liczba

Ciekawej ale przede wszystkim poznawczej kolorystyki dodają planszy przykładowe „nasadzenia” roślin uprawnych, względnie roślin stanowiących naturalną szatę roślinną danej gleby.

U dołu planszy znajduje się skala barwna kwasowości gleb wyrażona także liczbowo w skali ph.

Jakość techniczna – gwarancja 10 lat

Nadruk wykonany jest jednostronnie na tkaninie banerowej a więc plansza jest matowa nie daje refleksów świetlnych jak to ma miejsce w przypadku plansz foliowanych a dodatkowo jest zdecydowanie bardziej /aniżeli plansze laminowane / odporna na trwałe zagniecenia.

Plansza drukowana jest w formacie ściennym: 70 cm x 100 cm oraz klasowym: 120 cm x 160 cm. Każdy z formatów dostępny jest w dwóch klasycznych technikach opraw. Wałki drewniane w systemie WDS oraz rurki PCV w systemie RPS. Wyposażona linkę do zawieszania oraz drugą do zwijania planszy – tych ostatnich sznurków nie widać na rysunku poglądowym

Powierzchnia planszy, zmywalna, nie daje odbić światła. Mechanicznie nie zagina się tak trwale jak to ma miejsce w przypadku plansz foliowanych. Można ją eksponować i nie traci na czytelności, nawet w miejscach o bardzo dużym nasłonecznieniu. Planszę zwiniesz, rozwiniesz, zawiesisz jak klasyczną mapę. Końcówki wałków zabezpieczone zatyczkami – dodatkowo skręcanymi wzdłużnie.

Waga oprawionej planszy ok 0,67 kg

System opraw:

Zalety systemu WDS w stosunku do tradycyjnej oprawy w wałki drewniane:

1. Zatyczki nie spadają, chronią przed zabrudzeniem wałków, a użytkownika przed ew. skaleczeniem.

2. Półwałki skręcane ręcznie przy użyciu wkrętów do drewna – nie rozwarstwiają się

Arkusz planszy bardzo słabo „pamięta” jej kształt. Arkusz łatwo się zwija i rozwija. Nie roluje się samoczynnie na dolnym wałku, jak to ma miejsce w przypadku plansz papierowych – foliowanych.

Parametry edycyjne planszy:

Nr ISBN 978-83- 64-241-29-1

Symbol producenta PHU 445

Planszę możesz nabyć: