Pronouns – ścienna plansza dydaktyczna w języku angielskim

279,00 

Dodaj do listy życzeń
Dodaj do listy życzeń
SKU: MER029 Kategoria:

Pronouns – ścienna plansza dydaktyczna w języku angielskim

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco:

 • uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe
 • uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć
 • uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka

 

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców:

  • Numer zalecenia 1207/2001
   Prof. dr hab. Krystyny Drożdział – Szelest
   Dr Jolanty Dobrowolskiej

 

Format:
160 x 120 cm

Pomoc dydaktyczna do:

 • języka angielskiego

Poziomy nauczania:

 • podstawowy
 • ponadpodstawowy
 • policealny

Oprawa:

 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
 • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.