ABC przedsiębiorczości (6 filmów)

1149,00 

Dostępność: 2-3 dni
Dodaj do listy życzeń
Dodaj do listy życzeń
SKU: SYN005 Kategoria:

ABC Przedsiębiorczości (6 filmów) 


Zdjęcia do filmu zrealizowano w Polsce i za granicą. 
Urozmaiceniem są ciekawe animacje oraz zdjęcia archiwalne. 
W roli prezentera wystąpił niezwykle sugestywny Mariusz Max Kolonko

Obejrzyj cykl filmów „ABC przedsiębiorczości”. Dowiesz się, jak mądrze wpływać na swój los. Los uczestnika gospodarki. 

Zawartość pakietu: 
Obserwuję gospodarkę światową  
Korzyści z międzynarodowej wymiany towarów  
Międzynarodowe organizacje gospodarcze  
Międzynarodowe instytucje finansowe  
Unia Europejska  
Euro – cele wprowadzenia wspólnej waluty  
Znaczenie Euro dla gospodarki światowej  
Globalizacja – jesteś za czy przeciw. 

Jak gospodaruje moje państwo  
Krótka historia państwowości  
Podstawowe zadania państwa: obronność, porządek wewnętrzny, służba zdrowia, oświata, reprezentacja zewnętrzna…  
Państwo w grze rynkowej: zadania rządu i banku centralnego w stymulowaniu gospodarki  
Formy oddziaływania Państwa na gospodarkę  
Budżet państwa: formy zbierania podatków, działalność Skarbu Państwa, tryb uchwalania budżetu  
Poglądy liberałów i etatystów  
Budżety samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich  
Mierniki rozwoju gospodarczego 

Pieniądz w gospodarce  
Od muszelki do karty płatniczej – historia pieniądza w pigułce  
Cechy i funkcje pieniądza  
Wpływ podaży pieniądza na gospodarkę, Rola NBP w obronie wartości krajowej waluty  
Krwiobieg gospodarki – znaczenie procesu alokacji kapitału w gospodarce, znaczenie instytucji finansowych (banków i giełdy), opis funkcjonowania systemu bankowego i giełdy, produkcja pieniędzy.  
Inwestuję własne pieniądze – różne formy inwestowania

Jestem aktywny na rynku pracy  
Rynek pracy  
Źródła bezrobocia  
Znaczenie mobilności zawodowej w skali kraju i w skali Unii Europejskiej  
Formy zatrudnienia  
Czy istnieje idealny pracodawca? (wady i zalety zatrudnienia się w sektorze prywatnym i publicznym, w korporacji i małej firmie)  
Poszukiwanie pracy  
Jak najbezpieczniej podjąć pracę za granicą? (informacja o warunkach na zagranicznych rynkach pracy, poszukiwane zawody, zagrożenia, korzyści)  
Praca w instytucjach Unii Europejskiej 

Przedsiębiorstwo od podszewki  
Znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.  
Małe i duże przedsiębiorstwa (ich znaczenie)  
Struktura dużego przedsiębiorstwa.  
Praca – specyficzny zasób  
Konflikty społeczne, związki zawodowe, kodeks pracy, osłona socjalna pracowników  
Różnice w predyspozycjach do pracy na różnych stanowiskach.  
Czy nadaję się na menedżera? (cechy menedżera, jego zadania w przedsiębiorstwie, motywacja pracowników) 

Rozumiem prawa rynku  
Definicja rynku  
Prawo podaży i popytu, cena równowagi  
Rodzaje rynku (konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna)  
Ochrona rynku  
Systemy rynkowe na tle doświadczeń PRL